کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 35W × 35H
  • پارچه پیشنهادی : گونی بافت یا کتانی

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0.5 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع یک

پارچه های تولیکا

  • گندمی
    100% الیاف پارچه عرض پارچه : 145±2 cm وزن هر متر مربع پارچه : 250±10 گرم این پارچه ها انتخاب ویژه متخصصان برجسته طراحی است که بهترین ترکیب از زیبایی و استاندارد طلایی در منسوجات داخلی / فضای باز با عملکرد لوکس است . این پارچه ها لطافت مبلمان داخلی و دوام مبلمان فضای باز را با هم ارائه می دهند. رنگ پارچه در داخل بافت پارچه نفوذ کرده است در نتیجه رنگ آن ثابت است و در برابر عوامل خارجی مقاوم هستند.
    1006

کوسن ساده 35 ×35 تولیکا

انتخاب گزینه های فروش شروع از 0 تومان

کوسن ساده تولیکا

قیمت کوسن : 763.000 تومان
با پارچه 500 ت 1,117,250 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 700,000 تومان

ارسال نظر