قیمت کنسول : 40,558,900 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

کنسول تولیکا مدل تویا طرح A

قیمت کنسول : 40,558,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 37,210,000 تومان

صندلی نهارخوری میهمان تولیکا مدل تویا طرح B

قیمت صندلی : بدون پارچه 5.140.000 تومان
با پارچه 500 ت 6,147,600 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 5,140,000 تومان

صندلی نهارخوری میزبان تولیکا مدل تویا

قیمت صندلی : بدون پارچه 8.940.000 تومان
با پارچه 500 ت 11,161,600 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 8,940,000 تومان

میز نهارخوری 10 نفره تولیکا مدل ورتا

قیمت میز نهارخوری : 28,710,600 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,340,000 تومان

ارسال نظر