قیمت شلف : 31,446,500 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

شلف تولیکا مدل ورتا

قیمت شلف : 31,446,500 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 28,850,000 تومان

شلف تولیکا مدل کیا

قیمت شلف : 23,925,500 تومان
در حال نمونه سازی

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,950,000 تومان

ارسال نظر