قیمت ساعت : 2,549,510 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد : 55W×55H
  • وزن خالص : 3
  • وزن با بسته بندی : 4
  • جنس بدنه : فلز

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

ساعت تولیکا مدل فریمونت

قیمت ساعت : 2,549,510 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 2,339,000 تومان

ساعت تولیکا مدل سان لوئیز طلایی

قیمت ساعت : 1,464,960 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 1,344,000 تومان

ساعت تولیکا مدل رنزو

قیمت ساعت : 5,890,360 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 5,404,000 تومان

ساعت تولیکا مدل رنتون

قیمت ساعت :1,946,686 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 1,785,950 تومان

ارسال نظر