قیمت سرویس خواب : 64,975,663 تومان
با پارچه 500 ت 67,537,163 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 325W × 215D × 117H
  • ● متراژ پارچه : 4.7 متر
  • ● وزن : 197

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز برای تخت و دو پاتخت : 325W × 215D × 117H
  • متراژ پارچه : 4.7

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 197 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 4.7 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سرویس خواب کیا

قیمت سرویس خواب : 64,975,663 تومان
با پارچه 500 ت 67,537,163 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 59,610,700 تومان

سرویس خواب تویا

قیمت سرویس خواب : 76,676,704 تومان
با پارچه 500 ت 80,927,704 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 70,345,600 تومان

ارسال نظر