قیمت سرویس خواب : 76,676,704 تومان
با پارچه 500 ت 80,927,704 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 340W × 220D × 118H
  • ● متراژ پارچه : 7.8 متر
  • ● وزن : 229

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز برای تخت و دو پاتخت : 340ٌW × 220D × 118H
  • متراژ پارچه : 7.8

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 229 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 7.8 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سرویس خواب تویا

قیمت سرویس خواب : 76,676,704 تومان
با پارچه 500 ت 80,927,704 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 70,345,600 تومان

سرویس خواب لاریسا

قیمت سرویس خواب : 100,182,990 تومان
با پارچه 500 ت 105,632,990 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 91,911,000 تومان

سرویس خواب ورتا

قیمت سرویس خواب : 87,538,554 تومان
با پارچه 500 ت 100,046,304 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 80,310,600 تومان

ارسال نظر