قیمت جاقاشقی :
مناسب برای کشوهای عرض 71cm -101cm

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 71W × 47D × 5H
  • وزن : 3.86

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 3.86 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

جاقاشقی رگلاژی تولیکا

قیمت جاقاشقی :
مناسب برای کشوهای عرض 71cm -101cm

انتخاب گزینه های فروش شروع از 0 تومان

اکسسوری تقسیم کننده بزرگ کشو های آشپزخانه تولیکا

قیمت اکسسوری :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 0 تومان

اکسسوری تقسیم کننده متوسط کشو های آشپزخانه تولیکا

قیمت اکسسوری :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 0 تومان

اکسسوری تقسیم کننده کوچک کشو های آشپزخانه تولیکا

قیمت اکسسوری :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 0 تومان

ارسال نظر