قیمت ویترین :28,634,300 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 90W × 48D × 171H

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 90W × 44D × 171H
  • ارتفاع پایه : 15
  • ابعاد درب کشو : 71W × 15H
  • ابعاد داخلی کشو : 69W × 29D × 12H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

  • سفید پوششی(GNC007)
    101

ویترین بزرگ تولیکا مدل بلینا

قیمت ویترین :28,634,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,270,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل بلینا

قیمت تخت نوجوان : بدون پارچه 24.557.700 تومان
با پارچه 500 ت 26,683,200 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 22,530,000 تومان

کمد یک درب آینه تولیکا مدل بلینا

قیمت کمد : 22,028,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 20,210,000 تومان

میز تحریر نه کشو تولیکا مدل بلینا

قیمت میز تحریر : 28,634,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,270,000 تومان

ارسال نظر