قیمت میز تحریر : 23,369,600 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 106W × 56D × 106H

{{ showProductDetailsTXT}}

 • ابعاد کلی : 106W × 56D × 106H
 • ابعاد صفحه بالایی : 103W × 25D × 16H
 • ارتفاع پایه ها : 74
 • ابعاد درب کشو پایین : 95W × 12H
 • ابعاد داخلی کشو های پایین : 91W × 37D × 9H
 • ابعاد درب کشو بالا : 22W × 12H
 • ابعاد داخلی کشوهای بالا : 20W × 19D × 10H
 • ابعاد فایل : 6W × 22D × 25H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

 • سفید پوششی(GNC007)
  101

میز تحریر داشبوردی تولیکا مدل مارسل

قیمت میز تحریر : 23,369,600 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,440,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل مارسل

قیمت تخت نوجوان : 23.838.300 تومان
با پارچه 500 ت 25,909,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,870,000 تومان

ویترین کوچک تولیکا مدل مارسل

قیمت کتابخانه : 15,826,800 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 14,520,000 تومان

ارسال نظر