قیمت کمد : 26,726,800 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 112W × 61D × 190H

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 112W × 61D × 190H
  • ابعاد درب کشو : 102W × 16H
  • ابعاد داخلی کشو : 98W × 37D × 13H
  • ارتفاع پایه : 15

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

  • سفید پوششی(GNC007)
    101

کمد دو درب تولیکا مدل مارسل

قیمت کمد : 26,726,800 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 24,520,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل مارسل

قیمت تخت نوجوان : 23.838.300 تومان
با پارچه 500 ت 25,909,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,870,000 تومان

دراور بزرگ تولیکا مدل مارسل

قیمت دراور : 28,263,700 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 25,930,000 تومان

میز آرایش تولیکا مدل مارسل

قیمت میز آرایش : 14,017,400 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 12,860,000 تومان

ارسال نظر