قیمت کمد : 16,653,750 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

● ابعاد کلی : 82W × 47D × 180H

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 82W × 47D × 180H
  • ابعاد درب کشو : 65W × 16H
  • ابعاد داخلی کشو : 58W × 32D × 11H
  • ارتفاع پایه : 15
  • ابعاد درب کمد : 64W × 131H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

  • سفید پوششی(GNC007)
    101

کمد تک کشو تولیکا مدل بلینا

قیمت کمد : 16,653,750 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 15,278,670 تومان

تخت نوجوان عرض 120 تولیکا مدل بلینا

قیمت تخت نوجوان : بدون پارچه 16,653,750 تومان
با پارچه 300 ت 17,765,550 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 15,278,670 تومان

دراور بزرگ تولیکا مدل بلینا

قیمت دراور :21,021,947 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 19,286,190 تومان

ویترین دو کشو تولیکا مدل بلینا

قیمت ویترین :20,748,934 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 19,035,720 تومان

ارسال نظر