قیمت کمد لباس : 48,025,400 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی :121W×65D×197H

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

  • سفید پوششی(GNC007)
    101

کمد لباس نوجوان دو درب تولیکا مدل ادل

قیمت کمد لباس : 48,025,400 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 44,060,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل ادل

قیمت تخت نوجوان : 30,727,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,340,000 تومان

دراور بزرگ تولیکا مدل ادل

قیمت دراور : 33,539,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 30,770,000 تومان

کمد دو درب آینه تولیکا مدل ادل

قیمت کمد : 49,834,800 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 45,720,000 تومان

ارسال نظر