قیمت دراور : 20,731,800 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 106W × 50D × 85H

{{ showProductDetailsTXT}}

 • ابعادکلی : 106W × 50D × 85H
 • نوع ریل کشو : ریل مخفی 40 کیلوگرمی تاندم
 • ارتفاع پایه ها : 15
 • تعداد کشو : 3
 • ابعاد داخلی کشو : 89W × 37D × 13H
 • ابعاد درب کشو : 93W × 17H
 • ابعاد صفحه روی میز : 106W × 50D

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

 • سفید پوششی(GNC007)
  101

دراور کوچک تولیکا مدل بلینا

قیمت دراور : 20,731,800 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 19,020,000 تومان

پاتخت نوجوان تولیکا مدل بلینا

قیمت پاتخت : 9,428,500 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 8,650,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل بلینا

قیمت تخت نوجوان : بدون پارچه 24.557.700 تومان
با پارچه 500 ت 26,683,200 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 22,530,000 تومان

کمد یک درب آینه تولیکا مدل بلینا

قیمت کمد : 22,028,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 20,210,000 تومان

ارسال نظر