قیمت دراور : 33,539,300 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 139W × 47D × 85H

{{ showProductDetailsTXT}}

 • ابعادکلی : 139W × 47D × 85H
 • نوع ریل کشو : تاندم 40 کیلو
 • ارتفاع پایه ها : 20
 • تعداد کشو : 7
 • ابعاد داخلی کشو کوچک : 36W × 37D × 9.5H
 • ابعاد داخلی کشو بزرگ : 57W × 37D × 15.5H
 • ابعاد درب کشو کوچک : 40W × 17D × 13H
 • ابعاد درب کشو بزرگ : 61W × 17D × 37H
 • ابعاد صفحه روی میز : 139W × 47D × 20H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

 • سفید رگه دار
  کد رنگ : 1031 رنگ سفید پتینه چشمه خالی این رنگ با زمینه و رگه های چوب یکدست خود شناخته می شود.
  102

دراور بزرگ تولیکا مدل ادل

قیمت دراور : 33,539,300 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 30,770,000 تومان

تخت نوجوان عرض 140 تولیکا مدل ادل

قیمت تخت نوجوان : 30,727,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,340,000 تومان

دراور کوچک تولیکا مدل ادل

قیمت دراور : 22,988,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,090,000 تومان

کمد لباس نوجوان دو درب تولیکا مدل ادل

قیمت کمد لباس : 48,025,400 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 44,060,000 تومان

ارسال نظر