قیمت میز تعویض : 31,272,100 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 143W × 47D × 101H

{{ showProductDetailsTXT}}

 • ابعادکلی : 143W × 47D × 101H
 • ارتفاع پایه ها : 16
 • تعداد کشو : 8
 • ابعاد درب کشو کوچک : 67W × 10H
 • ابعاد درب کشو بزرگ : 67W × 20H
 • ابعاد صفحه روی میز : 143W × 47D

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

 • سفید پوششی(GNC007)
  101

میز تعویض بزرگ تولیکا مدل مارسل

قیمت میز تعویض : 31,272,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 28,690,000 تومان

میز تعویض نوزاد کوچک تولیکا مدل ادل

قیمت میز تعویض : 25,244,400 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 23,160,000 تومان

میز تعویض نوزاد کوچک تولیکا مدل بلینا

قیمت میز تعویض :22,988,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 21,090,000 تومان

میز تعویض نوزاد کوچک تولیکا مدل مارسل

قیمت میز تعویض :21,854,500 مارسل

انتخاب گزینه های فروش شروع از 20,050,000 تومان

ارسال نظر