قیمت پاتخت : 9,428,500 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 50W × 40D × 67H

{{ showProductDetailsTXT}}

 • ابعاد کلی : 50W × 40D × 67H
 • نوع ریل کشو : ریل مخفی 30 کیلو گرمی
 • تعداد کشو : 1
 • ابعاد داخلی کشو : 33W × 27D × 9H
 • ابعاد درب کشو : 37W × 11H
 • ابعاد صفحه روی پاتخت : 50W × 40D
 • تعداد قفسه باز : 1
 • ابعاد قفسه : 38W × 41D × 29H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی کالیته نوع دو

TW

 • سفید پوششی(GNC007)
  101

پاتخت نوجوان تولیکا مدل بلینا

قیمت پاتخت : 9,428,500 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 8,650,000 تومان

تخت نوجوان عرض 120 تولیکا مدل بلینا

قیمت تخت نوجوان : بدون پارچه 22.028.900 تومان
با پارچه 500 ت 23,881,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 20,210,000 تومان

دراور بزرگ تولیکا مدل بلینا

قیمت دراور :29,015,800 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 26,620,000 تومان

کمد دو درب آینه تولیکا مدل بلینا

قیمت کمد : 32,863,500 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 30,150,000 تومان

ارسال نظر