قیمت ست مبل :

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 430L×300W×75H
 • ● متراژ پارچه : 21.3 متر
 • ● وزن : 143

{{ showProductDetailsTXT}}

 • فضای مورد نیاز : 430L × 300W × 75H
 • وزن : 143
 • متراژ پارچه : 21.3
 • ارتفاع نشیمن تا زمین : 50
 • عمق نشیمن : 64
 • ارتفاع پایه ها : 7
 • ارتفاع دسته از زمین : 75

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 143 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 21.3 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل لاریسا

قیمت ست مبل :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 68,372,000 تومان

ست شش نفره مبل آنت

قیمت ست مبل :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 54,885,600 تومان

ست مبل شش نفره ورتا

قیمت ست مبل :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 51,313,900 تومان

ست مبل شش نفره لانا

قیمت ست مبل :

انتخاب گزینه های فروش شروع از 60,374,160 تومان

ارسال نظر