قیمت ست مبل : بدون پارچه 123,361,840 تومان
با پارچه 500 ت 134,970,340 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 430L×300W×75H
 • ● متراژ پارچه : 21.3 متر
 • ● وزن : 143

{{ showProductDetailsTXT}}

 • فضای مورد نیاز : 430L × 300W × 75H
 • وزن : 143
 • متراژ پارچه : 21.3
 • ارتفاع نشیمن تا زمین : 50
 • عمق نشیمن : 64
 • ارتفاع پایه ها : 7
 • ارتفاع دسته از زمین : 75

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 143 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 21.3 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل لاریسا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 123,361,840 تومان
با پارچه 500 ت 134,970,340 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 113,176,000 تومان

ست شش نفره مبل آنت

قیمت ست مبل : بدون پارچه 114,317,020 تومان
با پارچه 500 ت 127,315,270 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 104,878,000 تومان

ست مبل شش نفره ورتا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 105,855,350 تومان
با پارچه 500 ت 120,979,100 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 97,115,000 تومان

ست مبل شش نفره لانا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 101,318,988 تومان
با پارچه 500 ت 114,208,238 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 92,953,200 تومان

ارسال نظر