قیمت ست مبل : 34,560,000 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز : 410L × 280W × 70H
  • متراژ پارچه : 20.9
  • ارتفاع نشیمن تا زمین : 39
  • ارتفاع پایه ها : 18
  • ارتفاع دسته از زمین : 70
  • عمق نشیمن با کوسن : 45
  • عمق نشیمن بدون کوسن : 70

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 20.9 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سفارشی سازی

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل رونیکا

قیمت ست مبل : 34,560,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 34,560,000 تومان

ست شش نفره مبل کیا

قیمت ست مبل : 27,480,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 27,480,000 تومان

ست شش نفره مبل تویا

قیمت ست مبل : 30,240,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 30,240,000 تومان

ست شش نفره مبل چیلان

قیمت ست مبل : 36,600,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 36,600,000 تومان

ارسال نظر