قیمت ست مبل : بدون پارچه 111,066,858 تومان
با پارچه 500 ت 122,620,858 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 410L×280W×70H
 • ● متراژ پارچه : 21.2 متر

{{ showProductDetailsTXT}}

 • فضای مورد نیاز : 410L × 280W × 70H
 • متراژ پارچه : 21.2
 • ارتفاع نشیمن تا زمین : 39
 • ارتفاع پایه ها : 18
 • ارتفاع دسته از زمین : 70
 • عمق نشیمن با کوسن : 45
 • عمق نشیمن بدون کوسن : 70

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 0 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 21.2 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل رونیکا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 111,066,858 تومان
با پارچه 500 ت 122,620,858 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 101,896,200 تومان

ست شش نفره مبل کیا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 74,666,090 تومان
با پارچه 500 ت 83,767,590 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 68,501,000 تومان

ست شش نفره مبل تویا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 99,067,920 تومان
با پارچه 500 ت 107,460,920 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 90,888,000 تومان

ست شش نفره مبل چیلان

قیمت ست مبل : بدون پارچه 116,215,037 تومان
با پارچه 500 ت 125,425,537 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 106,619,300 تومان

ارسال نظر