قیمت ست مبل : بدون پارچه 99,067,920 تومان
با پارچه 500 ت 107,460,920 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
 • ● ابعاد کلی : 370W × 250D × 82H
 • ● متراژ پارچه : 15.4 متر
 • ● وزن : 128

{{ showProductDetailsTXT}}

 • فضای مورد نیاز : 370L × 250W × 82H
 • وزن : 128
 • متراژ پارچه : 15.4
 • ارتفاع نشیمن تا زمین : 44
 • عمق نشیمن : 54
 • ارتفاع پایه ها : 18
 • ارتفاع دسته از زمین : 62

{{ showProductMainDetailsTXT}}

 • وزن : 128 کیلوگرم
 • مساحت پارچه : 15.4 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

ست شش نفره مبل تویا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 99,067,920 تومان
با پارچه 500 ت 107,460,920 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 90,888,000 تومان

ست شش نفره مبل کیا

قیمت ست مبل : بدون پارچه 74,666,090 تومان
با پارچه 500 ت 83,767,590 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 68,501,000 تومان

ارسال نظر