قیمت میزنهارخوری : 20,284,900 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

میزنهارخوری 6 نفره تولیکا مدل آنیس

قیمت میزنهارخوری : 20,284,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 18,610,000 تومان

ارسال نظر