قیمت میزنهارخوری : 10,147,900 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

میزنهارخوری 4 نفره تولیکا مدل آنیس

قیمت میزنهارخوری : 10,147,900 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 9,310,000 تومان

ارسال نظر