قیمت میز نهارخوری : 55,045,000 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

میزنهارخوری 10 نفره تولیکا مدل ریما

قیمت میز نهارخوری : 55,045,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 50,500,000 تومان

ارسال نظر