قیمت میزنهارخوری: 8,698,200 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

میز نهار خوری 4 نفره مربع تولیکا مدل آرتمیس

قیمت میزنهارخوری: 8,698,200 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 7,980,000 تومان

ارسال نظر