قیمت لوستر : 25,179,000 تومان
بدنه برنز آبکاری شده

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

لوستر تولیکا مدل VL 2208-2

قیمت لوستر : 25,179,000 تومان
بدنه برنز آبکاری شده

انتخاب گزینه های فروش شروع از 23,100,000 تومان

ارسال نظر