قیمت رخت آویز : 6,894,250تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.

{{ showProductDetailsTXT}}

  • ابعاد کلی : 570W × 917L × 105H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 4.8 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

رخت آویز تولیکا

قیمت رخت آویز : 6,894,250تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 6,325,000 تومان

ارسال نظر