سرویس نهارخوری 8 نفره

یک سرویس نهارخوری 8 نفره می تواند با یک میز 8 نفره ، شش صندلی مهمان و دو صندلی میزبان یا به صورت یک میز هشت نفره و هشت صندلی مهمان چیدمان شود .چیدمان صندلی میزبان ظاهر رسمی تری به فضای نهارخوری می بخشد و چیدمان با صندلی های بدون دسته ی مهمان در فضای نهارخوری رایج تر است .به منظور اطلاع رسانی بهتر قیمت ها به مشتریان قیمت سرویس نهارخوری با چیدمان پیشنهادی ارائه شده است ولی در صورت تمایل مشتری سفارش هر محصول به صورت تکی یا تغییر چیدمان با جایگزینی بنچ و ... نیز امکان پذیر است .