نهارخوری

فضای نهارخوری در طراحی داخلی امروزی یک فضای تشریفاتی و لوکس برای میزبانی از میهمانان است که با مبلمان خاص خود چیدمان می شود. چیدمان فضای نهارخوری می تواند بسیار ساده و تنها با کمی دقت در انتخاب تنالیته رنگی مناسب صورت پذیرد و یا با توجه به اصول و تشریفات بیشتر ، انواع مبلمان نهارخوری در هماهنگی با هم انتخاب و چیدمان شوند.یک سرویس نهارخوری می تواند شامل میز نهارخوری ، صندلی مهمان ، صندلی میزبان ، بنچ و کنسول باشد که با آباژور و لوستر مناسب ست می شوند.