کنسول چوبی

کنسول های چوبی متداول ترین نوع کنسول در چیدمان دکوراسیون داخلی هستند که با جلوه بی نظیر بافت چوب حسی آرامش بخش در طراحی داخلی ایجاد می کنند .شاید قبل از چیدمان فضای نهارخوری نیازی به می کنسول حس نکنید امادر صورت خرید یک میز کنسول چوبی ، پس از جانمایی آن در فضای نهارخوری به یک وسیله کاربردی تبدیل می شود که در صورت داشتن کشو همیشه برای نگهداری ظروف پذیرایی از آن استفاده خواهید کرد و به دلیل در دسترس قرار دادن کلیه وسایل و ظروف پذیرایی به صورت یکجا ، امکان میزبانی راحت تری را برای شما فراهم می آورد و در صورتی که از میز کنسول های بدون قفسه استفاده می کنید با امکان چیدن وسایل دکوراتیو و قدیمی می توانید حس و حال تازه ای به فضای دکوراسیون داخلی نهارخوری ببخشید .