کنسول

کنسول یکی دیگر از انواع مبلمان سرویس نهارخوری است که در کنار میز نهارخوری و صندلی ها تکمیل کننده چیدمان دکوراسیون داخلی نهارخوری است .کنسول ها اگر چه امروزه بیش تر از جنبه زیبایی شناسی مورد توجه هستند اما نقش عملکردی آنها در استفاده از کشو ها برای نگهداری ظروف پذیرایی مشخص می شود و بسته به نیاز میزبان می تواند از نوع میز کنسول کشودار یا میز کنسول دکوراتیو استفاده شود.