پاف مبل

طرحی امروزی از چیدمان منزل نیازمند مبلمان امروزی و کاربردی است که به سبب پاسخگویی به نیاز آسایش و آرامش در فضاهایی از طراحی داخلی که سرشار از جریان زندگی هستند به کار برده می شوند .


این مبلمان های تکمیل کننده علاوه بر تامین حس راحتی و آسایش ، تصویری تازه از مبلمان را ارائه می دهند که از تکراری شدن طرح دکوراسیون داخلی پیشگیری می کند و فراتر از پیش بینی مخاطب در طراحی فضا عمل می کند . 


پاف مبل یکی از عناصر تکمیل کننده چیدمان امروزی است که در کنار مبل  برای قرار دادن پا طراحی شده است و از استاندارد های مربوط پیروی می کند . پاف ها همچنین در صورت نیز برای نشستن کوتاه مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرند.از نظر جنبه دکوراتیو نیز این پاف ها هستند که چیدمان مبلمان پذیرایی را در کامل ترین صورت جلوه می دهند.