میز کنار مبلی گرد

میز کنار مبلی گرد همانند میز جلو مبلی گرد جلوه ای خاص و تازه به دکوراسیون داخلی شما می افزاید میز کنار مبلی گرد در مقایسه با سایر اشکا میز کنار مبلی  تصویر منعطف تری را در ذهن مخاطب نقش می بندند و با انواع مبلمان پذیرایی ست می شوند .در چیدمان یک نشیمن دنج و صمیمی یک میز کنار مبلی ساده می تواند مبلمانی کارآمد و زیبا برای یک دور همی دوستانه باشد . شکل پایه ها و صفحه می تواند وجه تمایز انواع مختلف میز کنار مبلی باشد .