میز پذیرایی

میز پذیرایی شامل میز جلو مبلی و میز کنار مبلی است که در چیدمان با انواع مبلمان کاربرد دارد ، این میز ها علاوه بر این که به جهت قرار دادن ظروف پذیرایی مورد استفاده قرار می گیرند در تکمیل چیدمان دکوراسیون داخلی نقش مهمی دارند .طرح این میز ها به عنوان میز جلو مبلی مدرن ، میز جلو مبلی کلاسیک بسته به چیدمان و حس وحال فضا متفاوت است .شکل میز نیز از عوامل تاثیر گذار در ترکیب بندی بصری و حس و حال حاکم بر فضاست به همین دلیل در هنگام انتخاب میز جلو مبلی و میز کنار مبلی انواع  میز جلو مبلی مستطیلی ، میز جلو مبلی مربعی ، میز کنار مبلی مربعی و میز کنار مبلی مستطیلی پیشنهاد می شود .میز کنار مبلی معمولا در هماهنگی با میز جلو مبلی و سایر مبلمان پذیرایی انتخاب می شود. میز کنار مبلی نیز مانند میز جلو مبلی در سبک ، مدل و شکل های متفاوتی نظیر میز کنار مبلی مستطیلی ، میز کنار مبلی مربعی ف میز کنار مبلی مدرن و میز کنار مبلی نئوکلاسیک طراحی و ساخته می شود انتخاب هماهنگ انواع مبلمان  باعث تداوم رویکرد سبکی طراح در کلیه اجزای دکوراسیون داخلی خواهد شد .