میز نهارخوری مربعی

انتخاب میز نهارخوری مربعی در چیدمان دکوراسیون داخلی باعث مرکزیت بخشی به چیدمان مبلمان می شود و حس صمیمیت بیشتری به فضای طراحی داخلی شما می افزاید .میز نهارخوری چهار نفره به عنوان یک میز نهارخوری کم جا در خانه های با محدودیت فضایی بیش تر کاربرد دارند.