میز نهارخوری

میز نهارخوری اصلی ترین المان در چیدمان دکوراسیون داخلی نهارخوری است که چینش سایر مبلمان از جمله صندلی ها ، لوستر و کنسول را در اطراف خود شکل می دهد.برای خرید میز نهارخوری شیک دکوراسیون داخلی خود ابتدا ابعاد میز و تعداد نفرات میز نهارخوری را مشخص کنید برای این منظور می توانید میز نهارخوری شش نفره ، میز نهارخوری هشت نفره یا میز نهارخوری ده نفره را انتخاب کنید و با توجه به سبک طراحی میز نهارخوری صندلی ها را در هماهنگی با شکل پایه ها و رنگ چوب میز انتخاب کنید.در ادامه طراحی داخلی فضای نهارخوری کنسول ، آباژور ، لوستر ها و... تکمیل کننده چیدمان شما خواهند بود.