میز جلو مبلی گرد

در چیدمان های امروزی طراحان دکوراسیون داخلی همواره به دنبال طرحی خاص از مبلمان هستند که علاوه بر کاربردی بودن سایر جنبه های حائز اهمیت را دارا باشد . میز جلو مبلی گرد نسبت به اشکال دیگر میز جلو مبلی کمتر در دکوراسیون داخلی استفاده شده است و همین امر باعث خاص و متمایز جلوه کردن این میز ها شده است . لبه های منحنی میز جلو مبلی گرد رفت و آمد راحت تر را میسر می کند به علاوه کاربرد این میز ها به صورت میز های کوچک و در کنار هم نیز متداول است که حالت های بیش تری را برای چینش متنوع مبلمان در اختیار می گذارد .در صورتی که این میز ها به صورت لگویی طراحی شده باشند جلوه خاص و متفاوت تری دارند .