میز جلو مبلی مربعی

برای خرید یک میز جلو مبلی متناسب با فضای طراحی داخلی توجه به شکل و اندازه مناسب میز از اولین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد . یک میز جلو مبلی بزرگ در یک فضای محدود باعث شلوغ شدن فضا می شود و آشفتگی چینش مبلمان را به دنبال خواهد داشت و انتخاب میز جلو مبلی کوچک باعث خالی به نظر رسیدن و عدم تناسب مبلمان با تناسبات فضا می شود .در صورت وجود فضای کافی میز جلو مبلی مربعی بهترین انتخاب برای ایجاد حس آرامش و سکون در دکوراسیون داخلی است که شما به نوشیدن یک فنجان چای در لحظاتی آرام و بدون دغدغه دعوت می کند .