مبلمان پارچه ای

همه ما با تصویر معمول مبل با پایه و دسته های چوبی یا فلزی و روکش پارچه ای کف و پشتی آشنا هستیم که از گذشته تا امروز به ویژه در طراحی مبلمان استیل متداول بوده است .با گذشت زمان و توجه بیش تر طراحان به عوامل تاثیر گذار در راحتی مبل رویه پارچه ای مبل در قسمت دسته های مبل نیز امتداد یافته و ضخامت ابر کفی و پشتی مبل بیش تر شد و مبل های راحتی به شکل امروزی ارائه شدند که به دلیل متریال غالب پارچه در ظاهر مبل با عنوان مبلمان پارچه ای نیز شناخته می شوند . مبلمان پارچه ای تولیکا شامل مبل سه نفره ، مبل دو نفره ،مبل تک نفره ، مبل ال ، پاف  و همچنین میز هایی هستند که به صورت هماهنگ با سایر مبلمان با پارچه رویه کوبی شده اند .