سرویس خواب

سرویس خواب به عنوان آن چه که موجبات آسایش و راحتی را در فضای اتاق خواب فراهم می آورد و بر دریافت حس آرامش ما از فضا تاثیر گذار است در طراحی داخلی اهمیت ویژه ای یافته است . کلیه مبلمان چیدمان شده در فضای اتاق خواب از تخت خواب گرفته تا عناصر دکوراتیو چیدمان شده می تواد بر ادراک ما از فضا تاثیر گذار باشد . به همبن دلیل طراحان در انتخاب مبلمان ، متریال ، رنگ و... در  اتاق خواب حساسیت زیادی دارند . انتخاب نوع  پاتخت های کنار تخت خواب و تعداد آنها ، محل جانمایی دراور و میز آرایش و همچنین محل نصب آینه بسته به فضای طراحی و نحوه  استفاده می تواند متفاوت باشد .در هنگام انتخاب سرویس خواب مناسب راحتی را در الویت اول قرار دهید و سپس با توجه به سبک حاکم بر طراحی داخلی خود سبک ومدل سرویس خواب را انتخاب کنید و در نهایت با توجه به تم رنگی به کار رفته در فضای اتاق رنگ مناسب را سفارش دهید .