تخت خواب سایز 180

تخت خواب در دکوراسون داخلی فضای اتاق خواب نقش بسیار مهمی دارد و به نوعی نقطه کانونی اتاق خواب محسوب می شود . شکل تخت خواب و محل قرار گیری آن بر انتخاب و  نحوه قرارگیری سایر  مبلمان اتاق خواب تاثیر گذار است و انتخاب اندازه تخت خواب متاثر از فضای موجود در اتاق خواب می باشد . تخت خواب دو نفره یا یک نفره طبق استاندارد طراحی مبلمان در چند سایز تولید می شود . تخت خواب سایز 180 در اتاق های نسبتا بزرگ چیدمان می شود این تخت خواب ها ظاهر مجلل تری به فضای اتاق می بخشند و به دلیل داشتن فضای بیش تر در هنگام خواب آسایش و راحتی بیش تری را فراهم می کنند .حس دعوت کنندگی بیش تری دارند .دربرخی استاندارد های مربوط به تخت خواب از این تخت خواب ها به عنوان تخت کینگ یاد می کنند .