بنچ چوبی

بنچ چوبی در میان انواع بنچ ، قابلیت طراحی در سبک های متفاوت را دارد و به این علت که متریال چوب جزئی از طبیعت محسوب می شود به خوبی منعکس کننده حس وحال مورد نیاز طراحی است . اگر چه استفاده از متریال یک دست چوب برای بنچ در طراحی داخلی به سبک ارگانیک توجیه پذیر است ، اما به منظور راحتی بیش تر بنچ در هنگام استفاده ،کفی ابری و رویه کوبی پارچه ای پیشنهاد می شود.بنچ هایی که تلفیقی متریال پارچه و چوب را در طرح خود دارند همچنین ظاهر تشریفاتی تری به دکوراسیون داخلی شما می بخشند.