آینه مستطیلی

آینه ها در دکوراسیون داخلی در اشکال مختلفی به چشم می خورند . دلیل به کارگیری این تنوع در هندسه آینه ها تاثیری است که از نظر بصری بر ترکیب بندی فضا می گذارند . آینه مستطیلی یکی از متداول ترین انواع آینه است که به صورت آینه رومیزی ، آینه قدی ، اینه دیوار کوب و ... به کار می رود . این آینه ها با تناسبات کشیده خود در تاکید به امتداد های مورد نظر طراح در دکوراسیون داخلی کمک می کنند .علاوه بر هندسه ، نوع برش لبه ها و سبک طراحی قاب آینه از عوامل تاثیر گذاربر انتخاب آن می  باشد .