آینه دکوراتیو

آینه دکوراتیو به آینه هایی گفته می شود که  توجه بیش تری به جنبه زیبایی شناسی طراحی آن شده است و در شکل قاب یا شکل خود آینه طرح ویژه ای دارند . آینه دکوری در دکوراسیون مدرن می تواند به صورت یک آینه ساده در تناسب با سایر مبلمان و طراحی داخلی مدرن تعریف شود . هر کدام از انواع آینه دکوری مانند آینه مدرن ، آینه کلاسیک و آینه قاب دار و بدون قاب با ویژگی های خاص خود تعریف می شود که متناسب با همین ویژگی ها در طراحی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد .