گواهینامه ها و استاندارد ها

صنایع چوب و فلز تولیکا در از ابتداب فعالیت خود همواره رضایت مشتری را از اهداف ارزشمند خود قرار داده است و نیل به این هدف را با احترام به حقوق مشتریان دنبال می کند .

ارائه محصولات استاندارد سازی شده و به روز به عنوان حقوق اولیه مشتری در شرکت تولیکا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در راستای احترام به حقوق مشتری و انجام هر چه بهتر رسالت خود در زمینه توسعه داتش روز صنعت چوب در کشور در طول فعالیت خود در نماشگاه های بین المللی داخلی و خارجی حضور به عمل رسانده است و به یاری خداوند توانسته است نشان اعتماد نهاد ها و سازمان های مختلف و از همه مهم تر اعتماد و همراهی مشتریان را در زرومه کاری خود کسب نماید . و با بهینه سازی محصولات خود طبق استانداردها و ضوابط موفق به کسب گواهینامه های بسیاری شده است .