گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش :

 

خدمات پس از فروش :

پس از گذشت زمان گارانتی محصولات شرکت تولیکا دوره وارانتی به مدت 48 ماه ادامه خواهد داشت که خدماتی چون رویه کوبی با پارچه جدید و تامین قطعات آسیب دیده با هماهنگی واحد خدمات پس ازفروش در صورت تمایل مشتری انجام خواهد شد .