گاجره

طراحی داخلی یک فروشگاه لوکس و مدرن که به همه نیاز های مشتری و فروشنده پاسخ مناسب بدهد در مرحله اول نیاز مند درک درست نیاز مندی ها و بهره مندی از دانش طراحی در زمینه ترکیب مناسب احجام  و همنشینی مناسب متریال و رنگ هاست .

در طراحی داخلی فضاهای فروشگاهی دارای برند به کار گیری لوگو یا عنوان برند به عنوان المان تکرار شونده در طراحی داخلی حائز اهمیت است .

 

استفاده از رنگ طلایی در کنار متریال هایگلاس سفید و پاخور استیل به لوکس تر دیده شدن طرح کمک می کند و جلوه ی زیبایی از درخشش متریال ها را درکنار سنک مشکی کف نمایان می کند .

پانل کاری در ورودی با ایجاد شیارهای افقی طرح متنوعی ایجاد می کند و در کنار لوگوی برند به تعریف فیلتر ورودی می پردازد .