هتل پارک حیات

طراحی همه جانبه فضای یک اتاق در طراحی هتل بسیار اهمیت دارد . محل قرار گیری تلوزیون می بایست در مقابل تخت خواب و با سایز مناسب در نظر گرفته شود که در این طرح به صورت یکپارچه با جای چمدان ، گاو صندوق و میز آرایش طراحی شده است .

رنگ روشن دیوار ها با رنگ انتخاب شده برای روتختی هارمونی دارد و به بازتر دیده شدن فضای اتاق کمک می کند همچنین پانل کوبی سرتخت با چوب مشابه قفسه ها و کمدها به یکپارچگی دکوراسیون داخلی اتاق کمک می کند .

طراحی کمد ها در فیلتر ورودی طبق استاندارد های موجود به ساماندهی بهتر وسایل و جلوگیری از شلوغ شدن فضای داخل اتاق کمک می کند.