نمایندگی ال جی

زون بندی فضاها در طراحی داخلی کاربری های اداری بسیار کمک کننده است و علاوه بر چیدمان مناسب مبلمان به مخاطب در دسترسی مناسب به فضاها کمک می کند و مانع از سردرگمی خواهد شد .

پس از زون بندی فضاهای اداری نوبت انتخاب مبلمان مناسب برای هر زون با توجه به کاربری ها است . در این طرح مبلمان به صورت سفارشی و به صورت هماهنگ با متریال دیواره ها و پارتیشن ها از نظر جنس و بافت چوب تهیه شده است .

 

 

انتخاب صندلی های چرمی برای اتاق کنفرانس باعث حس رسمیت بیش تر در فضا می شود .رنگ تیره چرم همچنین با روکش چوبی میز و قفسه ها هماهنگ انتخاب شده است .