مرکز تصویر برداری پارسیان

 

در طراحی مراکز درمانی که نرخ رفت و آمد و زمان انتظار نسبتا زیاد است ، ایجاد تنوع در طراحی با انتخاب درست متریال ها واستفاده از فرم های نرم و منعطف الزامی به نظر می رسد در این طرح کانتر پذیرش در دو رنگ قهوه ای روشن و تیره ساخته شده است که در نگاه اول نظر مخاطب را به خود جلب می کند .

پیش بینی محل نگهداری مدارک و پوشه های درمانی با طراحی درست و سازمان یافته به پاسخگویی سریع تر کمک خواهد کرد. همچنین توجه به جزئیات نورپردازی ، محل نصب تابلو های حاوی اطلاعات و راهنما طراحی را کامل تر و همه جانبه تر می کند .

پیش بینی محل درج نام مرکز به لوکس تر دیده شدن فضا کمک می کند .

علاوه بر اهمیت طراحی ، اجرای درست و دقیق طرح نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

 

در طراحی این گونه فضاها الویت طراحی رعایت سلسله مراتب فضاها می باشد که از نظر ایمنی و آسایش کاربران بسیار اهمیت دارد.خوانایی دیاگرام فضایی این فضاها نیز اهیت بسیار زیادی دارد که به منظور جلوگیری از سردرگمی مخاطب حتما باید مورد توجه قرار گیرد و نحوه ارتباط فضا ها با هم به صورت کاملا شفاف مشخص باشد .