قوانین چیدمان مبلمان

  • ● چیدمان نشیمن و سالن پذیرایی
  • در هنگام چیدمان مبل در فضای نشیمن و سالن پذیرایی بسته به اندازه فضا نوع و تعداد عناصر مبلمان را انتخاب کنید تعداد  و محل جانمایی مبل ، میز و فرش و ... همگی می تواند متاثر از اندازه فضا باشد . در ادامه نمونه های مختلف چیدمان مبلمان مناسب برای فضای دنج و کوچک نشیمن و سالن های پذیرایی بزرگ تر بررسی شده است که بسته به اندازه فضا می توانید از هر یک از این چیدمان ها استفاده کنید .

چیدمان با مبل ال یا چینش مبلمان پذیرایی به صورت ال شکل یکی از انواع مناسب جانمایی مبلمان است که معمولا با قرار گیری میز تلوزیون کامل می شود . انتخاب هندسه میز جلو مبلی و کنار مبلی و محل جانمایی نسبت به مبل ال یا کاناپه حائز اهمیت است 

در سالن های پذیرایی بزرگتر که امکان چیدمان ست های شش ، هفت و هشت نفره وجود دارد از چیدمان U شکل نیز استفاده می شود که فضای مناسبی برای دورهمی و گپ و گفت ایجاد می کند. علاوه بر چیدمان L وU شکل در برخی موارد چینش خطی مبلمان در هماهنگی با تناسبات اتاق نشیمن مناسب به نظر می رسد .

  • ● چیدمان اتاق خواب      
  • چیدمان اتاق خواب به عنوان فضای یچند منظوره که هم در مواقع استراحت و هم در هنگام کار و مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد  حساسیت ویژه ای دارد . در چیدمان اتاق خواب مواردی نظیر دید نداشتن به محدوده تخت خواب ، رعایت فاصله مناسب تخت از دیواره ها و موقعیت قرار گیری تخت خواب نسبت به پنجره و ...باید مورد توجه قرار گیرد .علاوه بر رعایت موارد فوق توجه به آسایش و راحتی اهمیت زیادی دارد که بخشی از آن متاثر از چیدمان مبلمان اتاق خواب می باشد .
  • تلفیق فضای کار و خواب و همچنین چیدمان اتاق خواب با دو تخت و  استفاده همزمان دو نفر از یک اتاق خواب چالش هایی را در طراحی و چیدمان این فضا ایجاد خواهد کرد .حفظ حریم های شخصی و عدم تداخل عملکردها از مواردی است که در هنگام طراحی و چیدمان باید مورد توجه قرار گیرد .
  • ● جانمایی فرش در اتاق خواب 
  • محل قرار گیری فرش در اتاق خواب نسبت به محل جانمایی تخت خواب تعیین می شود و جانمایی مناسب به گونه ای است که امکان قرار گیری پا روی بافت فرش در هنگام برخاستن از روی تخت فراهم باشد .