دیجیران

در طراحی فضاهای فروشگاهی بیش از هر چیز فرصت دیده شدن هر چه بهتر محصولات و همچنین دسته بندی مناسب محصولات به جهت جلوگیری از سردرگمی مشتری است .

طراحی ویترین ها در دورتادور فروشگاه و با نور پردازی مناسب به گونه ای صورت گرفته است که توجه مخاطب را به خود جلب می کند .انتخاب متربال کف در تضاد با رنگ روشن دیوار ها به جلوه ی لوکس طراحی داخلی کمک کرده است.

 

طراحی داخلی به سبک مدرن و به صورت همه جانبه صورت گرفته  است . با کمی دقت متوجه هماهنگی متریال چوب قاب ویترین ها و پایه های صندلی ها می شوید که در کنار رنگ سفید دیوارها بافت چوب خود رنگ را به خوبی نمایان می کند .

سادگی مدرن در کلیه عناصردکوراسیون داخلی به چشم می خورد طرح به هم پیوسته کفی و تکیه گاه صندلی ها از این جمله است و انتخاب شکل ارگانیک پایه های صندلی در کنار جلوه ارگانیک چوب تکمیل کننده است .

بهره گیری از تضاد رنگ سفید و مشکی در طراحی داخلی در همان لحظه اول نظر مخاطب را جلب می کند .

هر فضای فروشگاهی جز ویترین ها و سایر فضاهایی که برای نمایش محصول به کار می رود به فضاهایی جهت نگهداری نمونه ای داخل بسته بندی و سایر وسایل مورد نیاز در محل فروشگاه نیز نیازمند است .پیش بینی و طراحی هماهنگ این فضاها در ارتباط با سایر عنلصر طراحی شده به مخاطب کمک می کند تا درک روشنی از طراحی داخلی پیدا کرده و راحت تر به هر آن چه که نیاز دارد سترسی داشته باشد .

کشو های نگهداری بسته بندی محصول و کمد های انبار کردن وسایل از این قبیل فضاها هستند که در این طرح به صورت هماهنگ بدر انتخاب متریال و سبک طراحی تعبیه شده اند به گونه ای که جدا از طراحی داخلی به چشم نمی آیند .

 

توجه به جزئیاتی نظیر انتخاب شکل مناسب و محل قفل ها در روی درب های شیشه ای ویترین از شلوغ شدن طرح جلوگیری می کند و جلوه لوکس تری در فضا ایجاد می کند.